skip to Main Content
+36-20 429 9080 judit@elsolepesek.com 2800 Tatabánya, Aradi vértanúk tere 2. Fsz.
Juhasz-Nora

Juhász Nóra vagyok, 2016-ban a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János karán gyógypedagógiai alapképzésen gyógypedagógus, logopédiai szakirányon végeztem. 2021-ben az ELTE gyógypedagógiai mesterképzési szakán mesterfokozatot és okleveles gyógypedagógus szakképzettséget szereztem.

2016 óta teljes állásban, logopédus munkakörben tevékenykedem a KEM Pedagógiai Szakszolgálat Tatabányai Tagintézményében. A munkám során főként artikulációs jellegű problémák (pöszeség), beszéd- és nyelvfejlődési zavarok mellett beszédészlelési és beszédmegértési problémákban nyújtok terápiás megsegítést a gyermekek számára. Az elmúlt években tapasztalatot szereztem a logopédiai diagnosztikában, valamint az utazó gyógypedagógus hálózat keretén belül a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátásában.

A foglalkozásaimon igyekszem biztonságos és elfogadó légkört teremteni a gyermekek számára. Célom, hogy támogató és motiváló módszerek alkalmazásával, az egyéni szükségletek figyelembevételével a játék élményén keresztül történő leghatékonyabb tanulás valósulhasson meg.

Az Első Lépések Fejlesztő Központba várom azokat a gyermekeket:

  • akik beszéd- és nyelvi elmaradással küzdenek, vagyis 2-2,5 éves korban még nem beszélnek vagy szókincsük szegényes, nem használnak szókapcsolatokat, két szavas mondatokat,
  • akiknek a beszédfejlődése megakadt, szókincsük lassan bővül, beszédükben jellemzőek a szótöredékek, halandzsa szavak használata,
  • akiknek beszéde nyelvtanilag helytelen,
  • akik 4,5 évnél idősebbek és beszédüket jellemzi egy vagy több beszédhang felcserélése, torzított ejtése vagy kihagyása,
  • akiknél 5-6 éves korban felmerül a diszlexia-veszélyeztetettség gyanúja, vagyis beszédüket jellemzi a szegényes szókincs, korlátozott beszédmegértés, szótalálási nehézség, elhúzódó, makacs pöszeség, rossz kifejezőkészség, továbbá rossz ritmusérzék, görcsös ceruzafogás, szórt figyelem, térbeli és időbeli tájékozódás nehezítettsége, kialakulatlan kézdominancia…stb.,
  • akiknél beszédészlelési és -megértési elmaradás/zavar tapasztalható, tehát jellemző rájuk a nyelvtanilag helytelen mondatok használata, hosszabb szavakban felcserélik a hangokat, szótagokat, nem tudják megismételni a hallottakat, hallás után nehezen jegyeznek meg dolgokat, nehezebben tanulnak meg verseket, dalokat…stb.

Amennyiben úgy érzi, hogy a segítségére lehetek, keressen bizalommal az Első Lépések Fejlesztő Központ elérhetőségein!

Telefon: +36 20 429-9080

E-mail: judit@elsolepesek.com

Back To Top